Privacy statement

Stichting Culturele Werkgroep Kerkgebouw Valkkoog

Privacyverklaring

Stichting Culturele Werkgroep Kerkgebouw Valkkoog, kortweg Kerkje Valkkoog, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en ten behoeve van Kerkje Valkkoog en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:
• persoonsgegevens verstrekt door bezoekers van concerten en geïnteresseerden in de diverse culturele activiteiten van Kerkje Valkkoog;
• persoonsgegevens van donateurs van de Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog, jaarlijks bijgewerkt aangeleverd door deze stichting.
Kerkje Valkkoog verzamelt alleen de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, email en telefoonnummer. Er worden verder geen bijzondere gegevens bijgehouden.

Verwerking van uw gegevens

De stichting houdt persoonsgegevens bij van bezoekers van concerten en geïnteresseerden in de diverse culturele activiteiten van Kerkje Valkkoog.
Als u een concertreservering plaatst bij Kerkje Valkkoog, is het voor het reserveringsproces en de verdere organisatie van het concert nodig om minimaal uw naam en emailadres of telefoonnummer achter te laten. We hebben aanvullend uw adresgegevens nodig, als u ook het programmaboekje van de concerten wilt ontvangen.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor organisatie van de concerten en voor verzending van nieuwsbrieven en het programmaboekje. Zo wordt voorafgaand aan een concert een overzicht geprint van de reserveringen, die we gebruiken aan de kassa. In de nieuwsbrieven worden de concerten en andere culturele evenementen in het kerkje van Valkkoog onder de aandacht gebracht. Daarnaast kan verwezen worden naar andere concerten in de regio. Doel van deze promotieactiviteiten is om de cultuurbeleving in de Kop van Noord-Holland, waarvan Kerkje Valkkoog onderdeel uitmaakt, te stimuleren.
Uw emailadres of telefoonnummer kunnen we gebruiken bij onverhoopte wijziging of annulering van een concert of calamiteiten.
De persoonsgegevens aangeleverd door de Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog worden gebruikt voor verzending van het programmaboekje.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u ingevoerde of aangeleverde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld aan een postbedrijf voor het verzenden van het programmaboekje.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per brief of per e-mail aan het secretariaat van Kerkje Valkkoog doorgeven. Daarnaast bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Uw persoonsgegevens worden dan ook verwijderd.
Voordat wij informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie zijn wij ingevolge de privacy wetgeving verplicht om een bewijs van identiteit te vragen. Als u persoonlijke gegevens per brief of e-mail opvraagt, moet u uw verzoek voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Het verzoek moet u richten aan het secretariaat Kerkje Valkkoog (De Werf 8, 1741 DH Schagen) of via email aan secr@kerkjevalkkoog.nl.

Website

De website van Kerkje Valkkoog (www.kerkjevalkkoog.nl) plaatst geen cookies. Kerkje Valkkoog en de websitebeheerder houden ook geen gegevens bij over het bezoek aan de website.

Facebook

Op onze website staat een link naar de Facebook pagina van Kerkje Valkkoog. Van de concerten plaatsen we gewoonlijk één of enkele foto’s en/of video’s op Facebook. Bij het maken van de opnamen zijn we terughoudend bij het in beeld brengen van bezoekers, maar het is niet mogelijk om die geheel buiten beeld te houden. Bij uw bezoek aan onze Facebook pagina bouwt Facebook een gebruikersprofiel op. Kerkje Valkkoog heeft hier geen invloed op. Graag verwijzen we u hiervoor naar het privacy beleid van Facebook.

Youtube

Vanuit onze nieuwsbrief verwijzen we regelmatig naar Youtube filmpjes. Kerkje Valkkoog heeft geen invloed op het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door Youtube. Graag verwijzen we u hiervoor naar het privacy beleid van Youtube.

Beveiliging

Kerkje Valkkoog heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en elke vorm van onwettige verwerking. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doelen. Met de beheerder van de website en uw persoonsgegevens hebben wij daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevensbeleid

De uitwerking van het door Kerkje Valkkoog gevoerde gegevensbeleid is vastgelegd in een privacy protocol. Kerkje Valkkoog behoudt zich het recht voor om het gegevensbeleid aan te passen. Het privacy protocol kunt u opvragen bij het secretariaat: secr@kerkjevalkkoog.nl. Daar kunt u ook terecht voor eventuele vragen en/of klachten.
(Noot: gegevensbeleid momenteel in afrondende fase)